Partner

Fabryka Osi Napędowych — SKB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna, datuje początek swojej działalności na 1912 rok. Wtedy to powstała Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza. Właścicielami Fabryki byli Julian Wojakowski oraz Alfred Kryzel. Fabryka produkowała turbiny wodne służące do wytwarzania energii elektrycznej, jak również przekładnie zębate, wykorzystywane do przenoszenia napędu.

W 1946 roku Fabryka została znacjonalizowana i przyjęła nazwę Fabryka Maszyn Radomsko. Głównym produktem w tym czasie były pompy próżniowe oraz maszyny ceramiczne. Od 1960 roku Fabryka została zaliczona do kluczowych firm w Polsce, co poskutkowało uruchomieniem produkcji skrzyń biegów oraz mostów napędowych do maszyn budowlanych. Podpisana w 1973 roku umowa licencyjna na produkcję mostów CLARK spowodowała dynamiczny rozwój zakładu.

Produkcja nowoczesnej konstrukcji mostów napędowych do żurawi i ładowarek otworzyła szerokie możliwości ich eksportu na rynek całej Europy. Paradoksalnie, kryzys przemysłu ciężkiego w 1990 roku spowodował uruchomienie produkcji osi oraz mostów napędowych do autobusów oraz samochodów ciężarowych i maszyn drogowych. W 1994 nastąpiła zmiana nazwy Fabryki na Fabrykę Osi Napędowych z jednoczesną zmianą jej formy prawnej na spółkę akcyjną.

Zakup Fabryki w 1998 roku przez włoską Grupę Carraro spowodował jej dalszy rozwój i wprowadzenie nowoczesnych technik produkcji. Obecny właściciel Fabryki, Pan Sławomir Dobosz, który nabył firmę w 2011 roku, stawia na jej sukcesywny, zdecydowany rozwój, zwłaszcza poprzez wprowadzenie dywersyfikacji produktów oraz otwarcie nowych, pozaeuropejskich rynków zbytu dla produkowanych wyrobów.