Rekrutacja

Zdobądź z nami rynek pracy.
Nauka u nas jest BEZPŁATNA!

Obierz kurs na nowy zawód. Oferujemy naukę w formie kwalifikacyjnych kursów kwalifikacyjnych (system stacjonarny lub zaoczny, wykształcenie średnie nie jest wymagane), pełna oferta tutaj. 

System stacjonarny: zajęcia praktyczne odbywać się będą w zakładzie SKB Drive Tech SA przez 3 dni w tygodniu, a zajęcia teoretyczne 1 lub 2 dni w tygodniu w siedzibie filii.

System zaoczny: zajęcia odbywać się będą w piątki (po południu), soboty i niedziele, co dwa tygodnie.

Dla kierunków prowadzonych w formie kursowej należy dostarczyć:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły;
  • jedno zdjęcie;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • wypełniony wniosek – forma kursowa;
  • dokument tożsamości do wglądu.

Wypełniony wniosek należy wysłąć na adres sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl
Informację o kryteriach i dokumentach znajdziesz – tutaj

Centrum Ksztalcenia Ustawicznego