Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest w zakresie jednej kwalifikacji. Umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uczestnik, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom technika może otrzymać osoba, która posiada:
– wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,
– wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Kurs może być realizowany w formie stacjonarnej i zaocznej.

Technik mechanik (311504); Operator obrabiarek skrawających (722307)
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających:
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Technik elektryk (311303); Elektryk (742117)
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Technik inżynierii sanitarnej (311218); Monter sieci i instalacji sanitarnej (712618)
BD.22 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci sanitarnych
BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

Technik elektronik (311410); Elektronik (742117)
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych