Logo CKUNT

Logo SKB Drive TechRadio Era

Wyświetl większą mapę

Kierownik filii
pani Emilia Baszczyk


środa 11.00 - 12.00 e-mail: sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl

telefon: 784 207 390
lub bezpośrednio w siedzibie firmy
SKB Drive Tech SA

Kontakt w sprawie egzaminów zawodowych:

katarzyna.majda@ns.lodz.pl
42 631 98 48, wewnętrzny 20