Logo CKUNT

Logo SKB Drive TechRadio Era

Zdobądź z nami rynek pracy.
Nauka u nas jest BEZPŁATNA!

Obierz kurs na nowy zawód. Oferujemy naukę w formie kwalifikacyjnych kursów kwalifikacyjnych (system stacjonarny lub zaoczny, wykształcenie średnie nie jest wymagane), pełna oferta tutaj

 

 

 

 

 

 

System stacjonarny: zajęcia praktyczne odbywać się będą w zakładzie SKB Drive Tech SA przez 3 dni w tygodniu, a zajęcia teoretyczne 1 lub 2 dni w tygodniu w siedzibie filii.

System zaoczny: zajęcia odbywać się będą w piątki (po południu), soboty i niedziele, co dwa tygodnie.

Dokumenty należy składać
w siedzibie Filii w Radomsku
budynek SKB Drive Tech SA
ul. Krasickiego 63/71
97-500 Radomsko

Dla kierunków prowadzonych w formie kursowej należy dostarczyć:
- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
- jedno zdjęcie
- aktualne zaświadczenie lekarskie (skierowanie należy pobrać w siedzibie Filii w Radomsku)
- wypełniony kwestionariusz osobowy - forma kursowa
- dokument tożsamości do wglądu