Logo CKUNT

Logo SKB Drive TechRadio Era

Archiwum informacji z roku szkolnego 2013/2014
1 czerwca 2014 roku

Praca ze średnicówką

Narzędzia pomiarowe podzielono na dwie grupy: wzorce miar i przyrządy pomiarowe. Do wzorców miar zalicza się wszystkie narzędzia pomiarowe, które odtwarzają jedną lub wiele znanych wartości danej wielkości, np. przymiary, odważniki, menzury.

W przeciwieństwie do wzorców miar przyrządy pomiarowe są wyposażone w przetworniki, które spełniają różne funkcje, np. przetwarzanie jednej wielkości w inną, powiększanie dokładności odczytania. Na zdjęciu uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego (M.19.) Operator obrabiarek skrawających wykonujący samodzielny pomiar średnicówką z czujnikiem zegarowym.