Logo CKUNT

Logo SKB Drive TechRadio Era

Archiwum informacji z roku szkolnego 2013/2014
23 kwietnia 2014 roku

IV Radomszczańskie Targi Pracy

IV Radomszczańskie Targi Pracy odbyły się w dniu 23 kwietnia 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Obok lokalnych przedsiębiorców ofertę edukacyjną prezentowali przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych. Stoisko zorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologi w Łodzi Filia w Radomsku, wspólnie z partnerem — FON-SKB, cieszyło się niemałym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodzieży jak i osób dorosłych.

Prezentowana nowa oferta kształcenia zawodowego ukierunkowana była na możliwość zdobycia nowoczesnego zawodu z tradycjami — na kształcenie realizowane w formie kursów kwalifikacyjnych na kierunkach TECHNIK MECHANIK (obejmujące użytkowanie obrabiarek skrawających oraz organizację nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń), OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH i ŚLUSARZ (wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).

Przedstawiona oferta edukacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Radomska i okolic, których serdecznie zapraszamy do podjęcia kształcenia w naszej Placówce.

Organizatorem IV Radomszczańskich Targów Pracy był Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

Partnerami przy organizacji Targów są Starostwo Powiatowe w Radomsku i Urząd Miasta Radomska. Patronat medialny nad targami objęły: Dziennik Łódzki, portal „nasze miasto.pl”, Co Nowego, NTL Radomsko, Radio Łódź oraz portal „radomsko24.pl”.