Logo CKUNT

Logo SKB Drive TechRadio Era

Archiwum informacji z roku szkolnego 2013/2014
14 lutego 2014 roku

Początek obiecującej współpracy — filia CKUNT w Radomsku otwarta!

14 lutego br. o godz. 14.00 w budynku Fabryki Osi Napędowych — SKB odbyło się uroczyste otwarcie Filii w Radomsku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: (z ramienia Marszałka Województwa Łódzkiego) Anna Rabiega — Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Sławomir Dobosz — Właściciel Fabryki Osi Napędowych — SKB Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna. W dalszej części uroczystości poświęcenia pomieszczeń edukacyjnych dokonał ksiądz kanonik Piotr Turek. Następnie wręczono indeksy słuchaczom placówki. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zaproszeni goście zwiedzili zakład. Wśród nich byli przedstawiciele samorządu, środowiska oświatowego i biznesowego.

Zgodnie z zapowiedzią zajęcia w Filii rozpoczęły się na początku lutego. Naukę w radomszczańskiej filii CKUNT podjęło 42 słuchaczy, uczęszczając na kwalifikacyjny kurs zawodowy (kwalifikacja M. 19. — Operator obrabiarek skrawających). Otwarcie radomszczańskiej Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi jest efektem podpisanego we wrześniu ubiegłego roku listu intencyjnego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, a Fabryką Osi Napędowych — SKB Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna.

Nauka w Centrum odbywa się w systemie dualnym, który pozwala na połączenie kształcenia teoretycznego z praktyczną nauką zawodu w zakładzie pracy. Jest nam niezmiernie miło, że wraz z naszym nowym partnerem, FON-SKB możemy kształcić pracowników, których kompetencje będą odpowiadały potrzebom pracodawcy i lokalnego rynku pracy.