Logo CKUNT

Logo SKB Drive TechRadio Era

I Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

W dniu 23 czerwca 2017 zostało zorganizowane I Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości. Jego organizatorem była Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku. Natomiast imprezę swoją obecnością uświetnił gość specjalny wydarzenia prof. Grzegorz Kołodko, którego to książki można było zakupić w czasie trwania forum. Jednym w głównych celów zorganizowania forum była możliwość poznania prawnych i organizacyjnych oraz realnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze lokalnym Radomska a także ponadregionalnym. W czasie trwania forum odbywały się wystąpienia gości i władz Radomska, dyskusje ze specjalistami od rozwoju przedsiębiorczości. Wystawiały się również firmy i organizacje pożytku publicznego pomagające w budowaniu wizerunku firmy oraz pomagające w pozyskaniu funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorczości. W I Radomszczańskim Forum Przedsiębiorczości uczestniczyła również nasza szkoło która miała swoje stoisko na którym prezentowana była oferta dydaktyczna naszej szkoły.
VII Targi Edukacji i Zatrudnienia

28 lutego br. W II LO w Radomsku odbyły się VII Targi Edukacji i Zatrudnienia pod hasłem „Zaplanuj swoją przyszłość”. Na spotkaniu pojawiło się wielu młodych ludzi poszukujących pomysłu na dalszą edukację, przedstawiciele szkół oraz przedstawiciele instytucji związanych z doradztwem zawodowym.
W ramach targów odbyły się warsztaty z przedsiębiorczości dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzone przez pracowników firmy SKB Drive Tech SA– partnera naszego Centrum. Organizatorzy zapewnili bardzo dobrą organizację oraz „słodki zakątek”, cieszący się dużym zainteresowaniem uczestników, w którym serwowano kawę, herbatę i pyszne ciasta. Nasze Centrum na targach promowało filię w Radomsku oraz ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w szczególności tych prowadzonych systemem dualnym we współpracy z pracodawcami.

Uruchomiliśmy kkz M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Miło nam poinformować, że radomszczańska Filia Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi ciągle się rozwija. Dokładnie 30 września 2016 we współpracy z Naszym Partnerem, Firmą SKB uruchomiliśmy kwalifikacyjny kurs zawodowy M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kurs prowadzony jest w systemie dualnym. Oznacza to, że Nasi słuchacze przez jeden dzień w tygodniu uczą się w szkole na zajęciach teoretycznych, a pozostałe trzy dni zajęć realizowane są na terenie zakładu firmy w rzeczywistych warunkach pracy. Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 października 2016 r. miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. W dużej konferencyjnej sali łódzkiego Centrum pojawili się słuchacze, którzy dopiero zaczynają naukę w Naszym Centrum, jak również ci, którzy ją kontynuują, a także wszyscy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

;

Zdobądź z nami tytuł zawodowy
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Postaw na dobry zawód i pewną pracę.

Zdobądź z nami zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy.Chcąc przybliżyć ofertę edukacyjną naszej filii w Radomsku, w kwietniu zorganizowaliśmy dla wszystkich zainteresowanych dzień otwarty. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


Zdobądź z nami rynek pracy.
Nauka u nas jest BEZPŁATNA!

Obierz kurs na nowy zawód. Oferujemy naukę w formie kwalifikacyjnych kursów kwalifikacyjnych (system stacjonarny lub zaoczny, wykształcenie średnie nie jest wymagane), pełna oferta tutaj

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe